Danh sách tất cả các khối thi đại học năm 2020

Giáo dục

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 sắp diễn ra, và các khối thi Đại học chắc chắn các bạn học sinh khối lớp 12 phải tìm hiểu. Chính vì thế các thầy cô tại các trường đào tạo cao đẳng tiếng anh đã tổng hợp lại danh sách tất cả các khối thi Đại học năm 2020 để thí sinh có thể theo dõi. 

Danh sách tất cả các khối thi đại học năm 2020 

Tóm tắt nội dung

Khối A:

Khối A năm 2020 không chỉ dừng lại ở khối A truyền thi truyền thống với 3 môn là Toán, Lý, Hóa. Hiện nay khối A còn có thêm nhiều khối khác nhờ vào các tổ hợp xét tuyển đa dạng khác nhau dưới đây:

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A02: Toán, Vật lý, Sinh học

A03: Toán, Vật lý, Lịch sử

A04: Toán, Vật lý, Địa lý

A05: Toán, Hóa học, Lịch sử

A06: Toán, Hóa học, Địa lý

A07: Toán, Lịch sử, Địa lý

A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân

A09: Toán, Địa lý, Giáo dục công dân

A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân

A11: Toán, Hóa, Giáo dục công dân

A12: Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội

A14: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý

A15: Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân

A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

A17: Toán, Vật lý, Khoa học xã hội

A18: Toán, Hoá học, Khoa học xã hội

Khối B:

Từ năm 2017 ngoài khối B00 cũ đã phát triển lên bao thành 8 tổ hợp môn thi đa dạng dưới đây:

B01: Toán, Sinh học, Lịch sử

B02: Toán, Sinh học, Địa lí

B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn

B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân

B05: Toán, Sinh học, Khoa học xã hội

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Khối C:

Khối C cơ bản C00với ba môn Văn, Sử, Địa

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học

C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý

C05: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học

C06: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học

C07: Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử

C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh

C09: Ngữ văn, Vật lý, Địa lý

C10: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử

C12: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa

C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

C16: Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục công dân

C17: Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân

C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

Khối D:

Khối D cũng chia ra rất nhiều các khối con khác như sau:

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức

D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

D11: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh

D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh

D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D16: Toán, Địa lý, Tiếng Đức

D17: Toán, Địa lý, Tiếng Nga

D18: Toán, Địa lý, Tiếng Nhật

D19: Toán, Địa lý, Tiếng Pháp

D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung

D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức

D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga

D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật

D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp

D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung

D26: Toán, Vật lý, Tiếng Đức

D27: Toán, Vật lý, Tiếng Nga

D28: Toán, Vật lý, Tiếng Nhật

D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp

D30: Toán, Vật lý, Tiếng Trung

D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức

D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga

D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật

D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp

D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung

D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức

D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga

D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật

D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp

D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung

D52: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Nga

D54: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Pháp

D55: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Trung

D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức

D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga

D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp

D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung

D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật

D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức

D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh

D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Khối M:

Các tổ hợp môn xét tuyển cho đại học, cao đẳng từ khối M bao gồm:

✓ M00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát

✓ M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu

✓ M02: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

✓ M03: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

✓ M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát Múa

✓ M09: Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)

✓ M10:Toán, Tiếng Anh, NK1

✓ M11: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

✓ M13: Toán, Sinh học, Năng khiếu

✓ M14: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

✓ M15: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

✓ M16: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý

✓ M17: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử

✓ M18: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán

✓ M19: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh

✓ M20: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý

✓ M21: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử

✓ M22: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán

✓ M23  Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh

✓ M24: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý

✓ M25: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử

Khối N:

Tổ hợp các môn xét tuyển khối M năm 2020 phát triển gồm:

✓ N00: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2

✓ N01: Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật

✓ N02: Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ

✓ N03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn

✓ N04: Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu

✓ N05: Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu

✓ N06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn

✓ N07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn

✓ N08:Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ

✓ N09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ

Khối H:

Các tổ hợp môn xét tuyển khối H bao gồm:

✓ H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2

✓ H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ

✓ H02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu

✓ H03: Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu

✓ H04: Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu

✓ H05: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu

✓ H06: Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật

✓ H07: Toán, Hình họa, Trang trí

✓ H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Khối R, S:

Chi tiết tổ hợp môn xét tuyển của khối R và khối S như sau:

✓ R00: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí

✓ R01: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

✓ R02: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

✓ R03: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật

✓ R04: Ngữ văn, Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuật

✓ R05: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông

✓ S00: Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2

✓ S01: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

Khối V:

Khối V bao gồm những tổ hợp xét tuyển cho những ai yêu thích mỹ thuật, có năng khiếu kiến trúc

V00: Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật

V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật

V02: VẼ MT, Toán, Tiếng Anh

V03: VẼ MT, Toán, Hóa

V05: Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật

V06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật

V07: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật

V08: Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật

V09: Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật

V10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật

V11: Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật.

Khối T:

Dành cho những bạn trẻ yêu thích thể thao và có niềm đam mê trở thành vận động viên thể thao trong tương lai.

Khối T bao gồm các tổ hợp như sau:

T00: Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

T01: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT

T02: Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT

T03: Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT

T04: Toán, Lý, Năng khiếu TDTT

T05: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu

Đó cũng là những thông tin về tất cả các khối thi Đại học năm 2020 mà Trường Cao đẳng ngoại ngữ và Công nghệ tổng hợp đến các thí sinh. Chúc các bạn đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Rate this post