Thị trường tài chính là gì? Phân loại thị trường tài chính?

Tin tức

Thị trường tài chính là gì? Thị trường tài chính có chức năng gì trong xã hội? Cùng chúng tôi làm rõ qua bài viết dưới đây nhé.

Tóm tắt nội dung

Khái niệm thị trường tài chính

Thị trường tài chính là thị trường giao dịch các loại tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu,…Thành phần tham gia giao dịch trên thị trường tài chính bao gồm hộ gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian và Chính phủ là những người tham gia mua và bán các loại tài sản tài chính-hàng hóa của thị trường tài chính khóa học kế toán online

Điều kiện cần thiết để hình thành thị trường tài chính

 • Nền kinh tế hàng hóa phát triển, tiền tệ ổn định
 • Các công cụ tài chính phải đa dạng học kế toán online cho người mới bắt đầu
 • Hình thành và phát triển các tổ chức trung gian tài chính
 • Hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật học kế toán thuế tại tphcm
 • Cần có đội ngũ các nhà kinh doanh, các nhà quản lý am hiểu kiến thức của thị trường tài chính

Chức năng của thị trường tài chính

Thị trường tài chính đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế và có 6 chức năng chính như sau:

Thi-truong-tai-chinh-la-gi
Thị trường tài chính là gì?

Xem thêm: Thị trường phái sinh là gì?

 • Định giá
 • Thanh khoản
 • Hiệu quả (chi phí như chi phí giao dịch)
 • Vay mượn ngân hàng
 • Thông tin về dòng tiền
 • Chia sẻ rủi ro

Các tổ chức tài chính giúp cho dòng tiền dịch chuyển dễ dàng hơn trên thị trường tài chính quốc tế và hệ thống tài chính toàn cầu. Các tổ chức này gồm có ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, các sàn môi giới và thậm chí là các tổ chức tài chính phi ngân hàng(ví dụ như tổ chức tín dụng).

Vai trò của thị trường tài chính vẫn giữ nguyên như vậy từ xưa đến nay. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, thị trường tài chính quốc tế đã gần nhau hơn, giúp cho hệ thống tài chính toàn cầu phát triển và mở rộng theo thời gian.

Phân loại thị trường tài chính

Thị trường tài chính được chia làm nhiều loại dựa trên các căn cứ và các yếu tố khác nhau. Có thể chia thị trường tài chính thành những loại chính sau:

Căn cứ vào thời gian sử dụng nguồn tài chính được huy động

Thị trường tiền tệ

Là thị trường phát hành và mua bán các công cụ tài chính ngắn hạn; thường có kỳ hạn dưới 1 năm. Các công cụ tài chính bao gồm các khoản vay ngắn hạn; tín phiếu kho bạc, thương phiếu, thỏa thuận mua lại; chứng chỉ tiền gửi,…

Thị trường vốn

Khác với thị trường tiền tệ; thị trường vốn là nơi phát hành và mua bán các công cụ tài chính có kỳ hạn trên 1 năm. Các công cụ có thể kể đến là cổ phiếu, trái phiếu, các khoản cho vay thế chấp. Đây là nơi giải quyết mối quan hệ giữa cung cầu vốn dài hạn.

Căn cứ theo phương thức huy động tài chính

Thi-truong-tai-chinh-duoc-chia-lam-nhieu-loai-dua-tren-cac-can-cu-va-cac-yeu-to-khac-nhau
Thị trường tài chính được chia làm nhiều loại dựa trên các căn cứ và các yếu tố khác nhau

Xem thêm: Tiếp thị hệ thống là gì?

Thị trường nợ

Đây là nơi diễn ra việc mua bán những công cụ nợ. Trong đó có công cụ nợ ngắn hạn (thời gian đáo hạn dưới 1 năm); trung hạn (thời gian đáo hạn từ 1-10 năm;, dài hạn (thời gian đáo hạn trên 10 năm).

Thị trường vốn cổ phần

Tại thị trường vốn cổ phần, người cần vốn sẽ huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu. Nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu và nắm giữ cổ phần của công ty phát hành cổ phiếu. Nhà đầu tư sẽ được chia lợi nhuận của công ty sau khi đã trừ hết các chi phí kinh doanh và thuế.

Căn cứ vào sự luân chuyển của các nguồn tài chính

Thị trường sơ cấp

Đây là nơi diễn ra việc mua bán chứng khoán đang và mới phát hành. Ngân hàng thường là trung gian cho việc mua bán ở thị trường này.

Thị trường thứ cấp

Là nơi mua bán, chuyển nhượng chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Thị trường thứ cấp lại được chia làm 2 loại là thị trường phi tập trung và sở giao dịch.

Căn cứ vào pháp lý

Thị trường tài chính chính thức

Là thị trường mà mọi hoạt động mua bán; trao đổi các nguồn tài chính được thực hiện theo nguyên tắc; thể chế được Nhà nước quy định trong luật rõ ràng. Người tham gia thị trường này được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Thị trường tài chính không chính thức

Ngược lại với thị trường chính thức, thị trường không chính thức là nơi mọi hoạt động cung ứng; giao dịch không thực hiện theo nguyên tắc; quy định của Nhà nước.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên các bạn đã hiểu hơn về thị trường tài chính, để có thể đầu tư đúng đắn, mang lại lợi nhuận cao. Chúc các bạn thành công.

Rate this post